Preview Mode Links will not work in preview mode

Börslunch

Aug 30, 2023

Michaela Berglund möter Fredrik Stenlund som berättar om sin resa till att bli trader på heltid. En resa som inneburit mycket jobb, flera bakslag och sömnlösa nätter.


Aug 25, 2023

Många börser världen över gick otippat bra under det första halvåret 2023 och allra bäst gick tillväxtsektorer som IT och kommunikationstjänster. Det andra halvåret har inletts mer tveksamt. Vart börskurserna tar vägen nu diskuteras i EFN Marknad med Maria Landeborn, senior ekonom på Danske bank.