Preview Mode Links will not work in preview mode

Börslunch

Mar 31, 2020

Börsen har återhämtat sig något de senaste dagarna men världsekonomin tyngs fortfarande av coronaviruset. Jonas Thulin från Erik Penser Bank söker ljusglimtarna med hjälp av hårda data i EFN Marknad.


Mar 30, 2020

Sinch, Microsoft och grundläggande behov. EFN Marknad riktar fokus mot techbolagen tillsammans med förvaltaren Johan Nilke från Lannebo Fonder.


Mar 27, 2020

Marknaden för företagsobligationer har hamnat i fokus under den ekonomiska oron på grund av coronakrisen. Hur ser kapitalflödena och riskspridningen ut och varför har fonder stängts för uttag? Det diskuteras i EFN Marknad med Maria Ljungqvist från Aktie-Ansvar.


Mar 26, 2020

Är bolag med starka balansräkningar ett bra aktieval under coronakrisen? Det svarar Andreas Brock från Coeli på i EFN Marknad. Dessutom bjuder han på några globala aktiecase.


Mar 25, 2020

Covid-19 leder till att läkemedelsbranschen hamnar i fokus när jakten på ett vaccin pågår intensivt. I EFN Marknad berättar läkemedelsförvaltaren Astrid Samuelsson från Handelsbanken bland annat om hur detta går till.