Preview Mode Links will not work in preview mode

Börslunch

Feb 28, 2022

Christopher Sundman förvaltar en fond med ryska aktier i. I EFN Marknad berättar han om vad som händer nu i samband med Rysslands invasion av Ukraina.


Feb 28, 2022

Claes Måhlén, chefsstrateg på Handelsbanken, svarar på varför kronan tappar och på vilka effekter detta får för svensk ekonomi i stort samt för privatpersoner och företag i Sverige.


Feb 24, 2022

Ska man söka sig till säkra hamnar som guld och silver när finansmarknaderna skakar i och med att Ryssland invaderat Ukraina? Det diskuteras med Eric Strand i EFN Marknad.


Feb 24, 2022

Börserna faller efter att Ryssland inlett en invasion av Ukraina. Att det ska leda kraftiga ihållande nedgångar är dock långt ifrån säkert menar Mattias Sundling, aktiestrateg på Handelsbanken.


Feb 24, 2022

Ryssland har inlett en invasion av Ukraina. Det vi ser nu är ett helt nytt och mer riskfyllt beteende från Rysslands ledare Vladimir Putin menar Henrik von Sydow, omvärldsstrateg på Carnegie.