Preview Mode Links will not work in preview mode

EFN Marknad


Feb 24, 2022

Börserna faller efter att Ryssland inlett en invasion av Ukraina. Att det ska leda kraftiga ihållande nedgångar är dock långt ifrån säkert menar Mattias Sundling, aktiestrateg på Handelsbanken.