Preview Mode Links will not work in preview mode

EFN Marknad


Feb 28, 2022

Christopher Sundman förvaltar en fond med ryska aktier i. I EFN Marknad berättar han om vad som händer nu i samband med Rysslands invasion av Ukraina.