Preview Mode Links will not work in preview mode

EFN Marknad


Aug 30, 2023

Michaela Berglund möter Fredrik Stenlund som berättar om sin resa till att bli trader på heltid. En resa som inneburit mycket jobb, flera bakslag och sömnlösa nätter.