Preview Mode Links will not work in preview mode

EFN Marknad


Aug 25, 2023

Många börser världen över gick otippat bra under det första halvåret 2023 och allra bäst gick tillväxtsektorer som IT och kommunikationstjänster. Det andra halvåret har inletts mer tveksamt. Vart börskurserna tar vägen nu diskuteras i EFN Marknad med Maria Landeborn, senior ekonom på Danske bank.