Preview Mode Links will not work in preview mode

EFN Marknad


May 25, 2020

EFN Marknad inleder veckan med fastighetsfokus. Analytikern Johan Edberg från Handelsbanken har med sig några aktiecase och tar ett helhetsgrepp på branschen.