Preview Mode Links will not work in preview mode

EFN Marknad


Apr 28, 2020

Peter Malmqvist, oberoende finansanalytiker, gästar EFN Marknad. Han pratar om Riksbankens räntebesked, rapportaktuella bolag och om coronapandemins påverkan på ekonomin.