Preview Mode Links will not work in preview mode

EFN Marknad


Nov 23, 2023

Riksbanken valde att lämna styrräntan oförändrad på 4,0 procent. Varför de gjorde så och vad det innebär kommenterar Handelsbankens chefsstrateg Claes Måhlén i EFN Marknad.