Preview Mode Links will not work in preview mode

Börslunch


Oct 24, 2023

Den svenska kronan är svagare än någonsin. Vad beror det på, vad kan göras åt det och är det kanske dags för Sverige att införa euro? Det är några av frågorna som diskuteras i dagens EFN Marknad.