Preview Mode Links will not work in preview mode

EFN Marknad


Sep 22, 2023

För att svensk ekonomi ska klara sig lindrigt undan i det rådande ekonomiska läget krävs att regeringen lyckas med något av ett reptrick, skriver Handelsbanken i en konjunkturrapport. Bankens chefsekonom Christina Nyman förklarar i EFN Marknad vad detta innebär.