Preview Mode Links will not work in preview mode

EFN Marknad


Sep 20, 2023

Alla snackar AI. Är det för sent att som investerare att köpa in sig i trenden nu? Om inte, var hittar du i så fall vinnarna? Det diskuteras i detta avsnitt med Nejla Salkovic, som är analytiker på GP Bullhound.