Preview Mode Links will not work in preview mode

EFN Marknad


Sep 7, 2023

Jan Olsson, Nordenchef på Deutsche Bank, menar att den bild som målas upp i media om marknaden för företagsförvärv (M&A) är överdrivet negativ.