Preview Mode Links will not work in preview mode

Börslunch


Apr 19, 2023

Spelar det någon roll om bolag delat ut pengar under många år i följd och om de dessutom har höjt utdelningen? Det frågar vi oss i detta avsnitt av EFN Marknad.