Preview Mode Links will not work in preview mode

EFN Marknad


Feb 22, 2023

Ett år har gått sedan Ryssland invaderade Ukraina, med stort mänskligt lidande som följd. Vilka andra konsekvenser det fört med sig och hur framtidsutsikterna ser ut diskuteras i dagens EFN Marknad.