Preview Mode Links will not work in preview mode

EFN Marknad


Dec 16, 2022

Cevians vd och medgrundare Christer Gardell gästar EFN Marknad och pratar bland annat om SKF, Autoliv, Ericsson, krisande fastighetsbolag, blankning och affärer med Kina.