Preview Mode Links will not work in preview mode

Börslunch


Aug 31, 2022

Att investera som privatperson behöver inte innebära att man köper noterade aktier eller fonder. Det finns även alternativa investeringar. Stefan Gattberg, medgrundare till Altaal berättar mer om hur det fungerar.