Preview Mode Links will not work in preview mode

EFN Marknad


Oct 29, 2021

När Nils Brobacke kommer till EFN Marknads studio vet man att det är dags för teknisk analys. Så även denna gång.