Preview Mode Links will not work in preview mode

EFN Marknad


Nov 6, 2020

Fastighetsmiljardären Rutger Arnhult berättar om hur det kom sig att han började satsa på fastigheter och om hur han ser på Klövern, sina aktieinnehav och fastighetsmarknaden i stort när han gästar EFN Marknad.