Preview Mode Links will not work in preview mode

EFN Marknad


Jun 25, 2020

Vad är e-sport och hur ska du investera för att bli en vinnare på det? Det och mycket mer svarar Inge Heydorn från GP Bullhound på i EFN Marknad.