Preview Mode Links will not work in preview mode

EFN Marknad


Jun 17, 2020

Tillväxtmarknader är ämnet för dagen när Lisa Synning från Handelsbanken gästar EFN Marknad. Bolag från Hongkong och Brasilien tas upp.