Preview Mode Links will not work in preview mode

EFN Marknad


Jun 5, 2020

Veckan avrundas med snack om den starka börsuppgången tillsammans med finansanalytikern Jonas Olavi. Vilka sektorer tror han kommer att stärkas efter krisen och vilka tror han kommer att försvagas?