Preview Mode Links will not work in preview mode

EFN Marknad


May 29, 2020

Har återhämtningen på börsen gått för långt och kan det då vara läge att rikta blickarna mot skogsaktier? Det diskuteras med Martin Hallström från Swedbank i EFN Marknad.