Preview Mode Links will not work in preview mode

EFN Marknad


May 12, 2020

Johan Svahn, global aktieförvaltare på Nordea, tipsar om tre aktier. Två som har byggt upp djupa ekonomiska vallgravar mot sina konkurrenter och ett som är kraftigt felprissatt.