Preview Mode Links will not work in preview mode

EFN Marknad


Apr 24, 2020

Förvaltaren Linn Hansson från Didner & Gerge tipsar om tre amerikanska småbolag i EFN Marknad. Det handlar om secondhandbolaget Winmark Corporation, vägunderhållarna Construction Partners och problemlösarna Exponent.