Preview Mode Links will not work in preview mode

EFN Marknad


Apr 23, 2020

Mitt i coronapandemin pågår en rapportperiod. I dagens EFN Marknad bjuder Adela Dashian från Handelsbanken på aktiecase. Dessutom intervjuas Inwidos vd Henrik Hjalmarsson efter att bolaget kommit med en rapport som fått aktiekursen att lyfta.