Preview Mode Links will not work in preview mode

EFN Marknad


Mar 30, 2020

Sinch, Microsoft och grundläggande behov. EFN Marknad riktar fokus mot techbolagen tillsammans med förvaltaren Johan Nilke från Lannebo Fonder.