Preview Mode Links will not work in preview mode

EFN Marknad


Nov 28, 2023

Vissa menar att en bra grundstrategi gällande investeringar är att köpa aktier och lägga dem i byrålådan under en väldigt lång tid. Men vad kan föranleda att man faktiskt överväger att sälja ett innehav man tidigare sett som långsiktigt? Den frågan diskuteras i dagens EFN Marknad.