Preview Mode Links will not work in preview mode

EFN Marknad


Feb 15, 2023

I och med att de största bolagen på Stockholmsbörsen kommit med sina bokslut för 2022 går det att analysera både de ekonomiska resultaten och de kommande aktieutdelningarna. Detta gör vi i detta avsnitt tillsammans med Jonas Olavi, allokeringschef på Alpcot.