Preview Mode Links will not work in preview mode

EFN Marknad


Dec 21, 2022

EFN Marknad sammanfattar 2022 och blickar in i 2023 med de småländska aktieprofilerna Charlotta Faxén från Lannebo och Martin Nilsson från Redeye.