Preview Mode Links will not work in preview mode

Börslunch


Oct 28, 2022

Är det läge för investeringar i tillväxtmarknader? I så fall var? Det fokuserar EFN Marknad på när Lisa Synning från Handelsbanken gäster programmet.