Preview Mode Links will not work in preview mode

Börslunch


Oct 26, 2022

Många av världens börser befinner sig i en björnmarknad då kurserna har fallit tillbaka 20 procent eller mer från toppnivåerna. Varför har det blivit så, vad är vägen framåt och hur investerar man nu? Det svarar Jonas Olavi, förvaltare på Alpcot, på i dagens EFN Marknad.