Preview Mode Links will not work in preview mode

Börslunch


Sep 21, 2022

Teknikaktier har haft det tungt 2022. Är det värsta över eller blir det värre? Det pratar Carl Armfelt, förvaltare på Tin Fonder, om i EFN Marknad.