Preview Mode Links will not work in preview mode

Börslunch


Jun 15, 2022

Ett matigt avsnitt med teknisk analys bjuder EFN Marknad på i dessa oroliga börstider. För analysen står förvaltaren Nils Brobacke.