Preview Mode Links will not work in preview mode

EFN Marknad


May 25, 2022

Det mesta talar för att vi kommer att hamna i en recession. Det säger Christian Granquist, förvaltare på Lancelot, i EFN Marknad. Detta innebär även att börsen ska ned en bit till. Det som skulle kunna rädda oss från en recession är en mirakelräddning från Fed.