Preview Mode Links will not work in preview mode

EFN Marknad


May 20, 2022

EFN Marknad fokuserar på verkstad och bank som utgör en väldigt stor andel av Stockholmsbörsen. För expertisen står Lars Söderfjell, förvaltare på Ålandsbanken.