Preview Mode Links will not work in preview mode

EFN Marknad


Apr 27, 2022

Temat i EFN Marknad denna gång är investeringar i onoterade bolag på den globala marknaden via fonder som är tillgängliga för småsparare. Gäst i programmet är Tom Berggren från Carnegie Fonder.