Preview Mode Links will not work in preview mode

EFN Marknad


Apr 22, 2022

Konsumentvaror och bilindustri är två sektorer som Peter Lagerlöf, förvaltare på Lannebo Fonder, är skeptisk till just nu. Det avslöjar han i EFN Marknad.