Preview Mode Links will not work in preview mode

EFN Marknad


Apr 13, 2022

First Venture är ett investmentbolag som investerar i onoterade bolag. I EFN Marknad berättar bolagets vd David Wendel om placeringsstrategin, investeringen i Humble Group, planen för den stora kassan med mera.