Preview Mode Links will not work in preview mode

EFN Marknad


Mar 30, 2022

Både privatpersoner och fastighetsbolag stöter på tuffare tider när räntor stiger och energipriser rusar. Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman berättar mer i EFN Marknad.