Preview Mode Links will not work in preview mode

EFN Marknad


Mar 25, 2022

Patric Lindqvist, förvaltare på Handelsbanken, går i EFN Marknad igenom vad som hänt när det gäller hållbara investeringar den senaste månaden, vad som är på gång och hur du bör investera.