Preview Mode Links will not work in preview mode

EFN Marknad


Mar 18, 2022

Erik Penser Bank tar höjd för stagflation i Europa i sina portföljer och väljer att kasta ut aktier från världsdelen helt ur sina portföljer. Detta berättar Jonas Thulin, kapitalförvaltningschef på banken, i EFN Marknad.