Preview Mode Links will not work in preview mode

EFN Marknad


Jan 26, 2022

2022 har inletts med stor dramatik på de finansiella marknaderna. Och mer av den varan kan det bli. Henrik von Sydow, omvärldsstrateg på Carnegie Investment Bank, går igenom årets viktigaste geopolitiska och politiska händelser.