Preview Mode Links will not work in preview mode

EFN Marknad


Jan 21, 2022

När förvaltarna Helen Groth från Lannebo och Carl Armfelt från TIN Fonder gästar EFN Marknad är det fokus på tech-sektorn. Surgical Science och Sinch är två av aktierna som rekommenderas.