Preview Mode Links will not work in preview mode

EFN Marknad


Jan 19, 2022

Greenwashing innebär att företag försöker framstå som mer miljövänliga än vad de är. Hur du som småsparare och konsument avslöjar och undviker det diskuteras i EFN Marknad. Gäster är Lin Lerpold, docent på Handelshögskolan i Stockholm och Josefin Johansson, hållbarhetsanalytiker på Handelsbanken.