Preview Mode Links will not work in preview mode

Börslunch


Dec 22, 2021

Spac-bolag, halvledare, börsintroduktioner och corona. Det är några av ämnena som avhandlas när Julia Delin och Albin Kjellberg sammanfattar börsåret 2021 i EFN Marknad.