Preview Mode Links will not work in preview mode

EFN Marknad


Nov 12, 2021

EFN Marknad snackar ETF:er, börshandlade fonder, med Tobias Nilsson från JP Morgan Asset Management. I programmet besvaras frågor som vad en ETF är och hur den kan användas.