Preview Mode Links will not work in preview mode

EFN Marknad


Sep 29, 2021

Hur går man tillväga om man som privatperson vill investera i onoterade startupbolag? Borde man ens fundera på att göra det? Det diskuterar vi i EFN Marknad med investeraren Louise Samet.