Preview Mode Links will not work in preview mode

EFN Marknad


Sep 24, 2021

EFN Marknad lägger denna gång mycket kraft på medtech. Erik Sprinchorn från Tin Fonder diskuterar intressanta bolag och trender. Dessutom intervjuas Gisli Hennermark, vd för robotkirurgibolaget Surgical Science.